Sökning: "Emelie Adamsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emelie Adamsson.

 1. 1. Förskollärares upplevelse av stress i arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emelie Adamsson; Linnette Bilow; [2018]
  Nyckelord :Stress; krav; kontroll; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt arbetsmiljöverket (2017) är det arbetsgivarens ansvar att skydda arbetstagarna från både psykisk och fysisk ohälsa relaterad till arbetet. Trots detta förekommer arbetsrelaterad ohälsa. Förskolläraryrket är enligt Koch (2015, september) en av de yrkesgrupper där flest lider av arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 2. 2. Forming and Communication of an Environmental Identity and Image : The Case of Riksbyggen

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Emelie Adamsson; [2012]
  Nyckelord :Environmental Identity; Organizational Identity; Corporate Identity; Environmental Communication; Internal Communication; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Stakeholder demands on corporations to take environmental responsibilities are increasing and an environmentally responsible image could add values such as competitive advantage and a better reputation. To create a favorable image the corporation needs to develop a strong and sincere environmental identity that involves the whole organization. LÄS MER

 3. 3. ”Storyn” och ”Cocktailpartyt” : En kvalitativ jämförelse av Max och Saltå Kvarns miljö- och hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Emelie Adamsson; Emma Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; miljö; kommunikation; miljöidentitet; CSR;

  Sammanfattning : SYFTE: Uppsatsens syfte är att undersöka drivkrafterna bakom företags miljö- och hållbarhetskommunikation. Vi vill även visa på betydelsen av trovärdighetsfrågan i relation till kommersiella intressen och hur den påverkar kommunikationen. LÄS MER