Sökning: "Emelie Ahlbin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Ahlbin.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av etiska dilemman inom palliativ vård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Ahlbin; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Etiska dilemman; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman förekommer ofta inom hälso- och sjukvården och något som sjuksköterskor dagligen stöter på. Etiska dilemman innebär att sjuksköterskor behöver fatta ett beslut. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Det är framförallt vanligt förekommande inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Ladies and Gentlemen prepare for landing : En studie om företags, expatriaters och repatriaters förväntningar på repatriering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Ahlbin; Emelie Engvall; [2018]
  Nyckelord :Förväntningar; repatriat; repatriering; hemkomst; utlandsuppdrag; expatriat;

  Sammanfattning : Multinationella bolag skickar anställda på utlandsuppdrag för att kunna upprätthålla konkurrenskraft på den globala marknaden och få internationell erfarenhet. Expatriering är ett väl utforskat område som företag lägger ned mycket tid på att förbereda. LÄS MER