Sökning: "Emelie Alteby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Alteby.

 1. 1. Läromedelsanalys inom matematik : En granskning av genus i fyra matematikläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Alteby; Emelie Hylén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kognitiv matematikträning i förskoleklass : På vinst eller förlust?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Alteby; Petra Sjögren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER