Sökning: "Emelie Aronsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emelie Aronsson.

 1. 1. Familjens upplevelser av att leva med en person som har Anorexia Nervosa : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emelie Aronsson; Elin Lundin; [2016]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; syskon; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Strategisk kompetensförsörjning – En kvalitativ studie av överensstämmelsen mellan strategi och praktik för en organisations kompetensförsörjning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Aronsson; [2013-11-12]
  Nyckelord :kompetensförsörjning; kompetensanalys; rekrytering; introduktion; medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : I ett samhälle där kunskap i allt större utsträckning är köpvara blir företags kompetensförsörjning allt viktigare. Att attrahera, rekrytera och bibehålla personal i linje med strategin kan göra skillnad, både för medarbetares kompetensutveckling men även organisationers resultat. LÄS MER

 3. 3. Samspelsdialogen : utvärdering av ett arbetsmiljöverktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emelie Aronsson; Maria Johansson; [2013]
  Nyckelord :Work Locus of Control; arbetskontrollokus; arbetstrivsel; känsla av sammanhang; Samspelsdialogen;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie har gjorts på två grupper inom vården i Västra Götalandsregionen, där en av grupperna hade använt sig av verktyget Samspelsdialogen. Syftet med studien var att undersöka om Samspelsdialogen är ett effektivt verktyg för att påverka känsla av sammanhang (KASAM). Detta gjordes genom att jämföra de två grupperna. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och hantering av traumatiskahändelser inom akutsjukvård : - ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Emelie Eliansson Aronsson; Marcus Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Traumatiska händelser; Coping; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stress i hemtjänsten : En studie om enhetschefers hantering av stress hos vårdpersonalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Hildingsson; Jessica Magnusson; [2010]
  Nyckelord :Stress; hemtjänst; enhetschef;

  Sammanfattning : Abstract   A qualitative study of stress management within geriatric care   Authors: Hildingsson, Emelie & Magnusson, JessicaSupervisor: Hjorth Aronsson, Christina   Essay topic related to stress and stress management in the geriatric care. The purpose of this study is to ascertain how the unit managers, within care of elderly, in their role as manager and leader handle possible stress reactions among its nursing staff. LÄS MER