Sökning: "Emelie Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Emelie Axelsson.

 1. 1. Våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Liv Axelsson; Emelie Fredriksson; Elvira Johansson; [2020]
  Nyckelord :Person-centred care; domestic violence; nurses; experiences; challenges.; Personcentrerad vård; våld i nära relationer; sjuksköterskor; upplevelser; utmaningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem och många kvinnor söker ofta vård för sina skador även om de inte uppger att skadorna är relaterade till våld. Sjuksköterskor är ofta den första kontakten som den våldsutsatta kvinnan har med vården och sjuksköterskor bör arbeta för att skapa en förtroendefull och trygg relation till kvinnan. LÄS MER

 2. 2. Skoladministratörers erfarenheter och upplevelser av hur arbetsmiljöfaktorer påverkar välbefinnande på arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Nystedt; Emelie Axelsson; [2020]
  Nyckelord :work environment; well-being; school administration; occupational therapy;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka och beskriva skoladministratörers erfarenheter och upplevelser av hur arbetsmiljöfaktorer påverkar välbefinnande på arbetet. Som metod har författarna valt kvalitativ ansats för att fånga skoladministratörers subjektiva erfarenheter och upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri : En kvantitativ studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 - 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Axelsson; Emelie Öhman; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; lönsamhet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på totalt kapital; K I-tal; Basel-avtalen; pecking order och trade-off;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A nexus assessment of Energy and Water in Rwanda

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Johnson; Josefine Axelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rwanda is a small country in Central Africa with plans on 100% electrification and 60% renewable energy in the electricity mix by 2030. Today 31% of the country’s population has access to electricity and hydropower yields approximately half (44%) of the country’s electricity generation. LÄS MER

 5. 5. En studie kring faktorer som påverkar elevernas motivation i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Arlefur Plateryd; Veronica Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Begrepp; Föräldrar; Grundskolan; Inre faktorer; Lärare; Motivation; Självförtroende; TIMSS; Undervisning; Yttre faktorer; Förståelse;

  Sammanfattning : I detta arbete kommer vi att undersöka vad som påverkar elevernas motivation i matematik. Detta är för att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har märkt att det är många elever som uttryckte sig starkt om att de tycker att matematik är ett tråkigt ämne och de förstår inte riktigt varför de måste läsa det. LÄS MER