Sökning: "Emelie Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Emelie Bengtsson.

 1. 1. När pedagoger i förskolan misstänker att barn far illa : Tillvägagångssätt, påverkan och problematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Linda Bengtsson; Emelie Sterner; [2019]
  Nyckelord :Förskolor; barn som far illa; misstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anledningen till att detta arbete skrivits är för att barns säkerhet och trygghet alltid är ett aktuellt ämne. Det har visat sig att förskolor ibland brustit i sin skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa. LÄS MER

 2. 2. Big Data Analytics and Auditing - Implementation and knowledge

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Bengtsson; Mikael Zago; [2019]
  Nyckelord :Big Data Analytics; Big Data; Auditing; Audit knowledge; Knowledge sharing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to increase the understanding of phenomena surrounding the implementation of Big Data Analytics into the audit methodology, within the context of medium and large-sized audit firms, and how auditing knowledge and its dissemination affects the implementation process. Theoretical perspectives: An analytical model based on previous research regarding Big Data Analytics and Auditing, The Audit Profession, Legitimacy Theory in the context of the implementation of new technology, Audit Knowledge and Knowledge sharing. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar kvinnors val av födelseplats : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Bengtsson; Emelie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sjukhusförlossning; Hemförlossning; Birth center förlossning; Val; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Background: In the world's industrialized countries, most women give birth to their children in hospitals, a birthplace that has become the norm. In Sweden, hospital birth and home birth are the options available. About 0.1 percent of women in Sweden are planning a home delivery but the interest is about 10 times higher. LÄS MER

 4. 4. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 5. 5. Mervärdet av revisorn ur ett klientperspektiv : hur uppfattar klienten sin relationstyp med revisorn?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emelie Bengtsson; Sofia Tunér; [2018]
  Nyckelord :Added value; client perspective; relationship; auditor; professional relationship; personal acquaintances; friendship; Mervärde; klientperspektiv; relationstyp; revisor; professionell relation; personliga bekanta; vänskap;

  Sammanfattning : Revisorns fokus har flyttats från att fokusera på granskningen till att skapa mervärde för klienten. Det flyttade fokuset har lett till att revisorn arbetar på en konkurrensutsatt marknad och har ett intresse av att vara finansiellt framgångsrik. LÄS MER