Sökning: "Emelie Bohlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Bohlin.

 1. 1. Hur påverkas arbetstagare av deras kännedom om punkterna i 10 § AFS 2015:4?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Bohlin; [2020-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Syftet med denna studie var att undersökaarbetstagares kännedom om punkterna 1-5 i 10 § AFS 2015:4 samt om kännedom påverkade arbetstagares intention till uppsägning. LÄS MER

 2. 2. In time we trust - En studie om anställdas upplevelser av förtroendearbetstid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Bohlin Emelie; Nordlander Jeanette; [2018-08-13]
  Nyckelord :Förtroendearbetstid; Non-regulated working hours; Flexible; Work-life balance;

  Sammanfattning : Flexible working conditions creates better opportunities for the employee to find a balancebetween work and leisure time. Non-regulated working hours, or “Förtroendearbetstid” inSwedish, is a work time agreement which means that the employer has trusted the employee toallocate the work time and determine where and when the work tasks are to be accomplished. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem och generation Y i IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Bohlin; Emelie Cheng; [2015]
  Nyckelord :belöningssystem; arbetsmotivation; Self-Determination Theory; Herzbergs tvåfaktorteori; Job Characteristics Model; IT-branschen; Evry;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida arbetsmotivationen skiljer sig mellan generation Y och tidigare generationer i den svenska IT-branschen. Studien vilar på en teoretisk grund bestående av tre välkända teorier inom arbetsmotivation; Herzbergs tvåfaktorteori, Self-Determination Theory samt Job Characteristics Model. LÄS MER

 4. 4. Informationens betydelse för patienter som vårdas på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Linda Bohlin; Emelie Sandelin; [2013]
  Nyckelord :information; akutmottagning; vårdrelation; trygghet; delaktighet;

  Sammanfattning : Varje dag drabbas människor av ohälsa och en del behöver uppsöka akutsjukvård för att få hjälp att bemästra sin situation. Det är av stor vikt att få information om sin situation, diagnos, behandling och egenvård för att klara av sin ohälsa. LÄS MER