Sökning: "Emelie Broberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Broberg.

 1. 1. 3D som stöd vid produktutveckling : Undersöker gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista samt passformsåtergivelse i 3D för överdelsplagg herr

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Broberg; [2018]
  Nyckelord :3D mannequin; virtual fitting technology; apparel product development; menswear; alpha size; 3D mannekäng; passform; produktutveckling; avprovning; herrkläder; alfastorlek;

  Sammanfattning : Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 2. 2. Comparing MAX-MIN and Rank-based Ant Colony Optimization Algorithms for solving the University Course Timetabling Problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Broberg; Emelie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The University Course Timetabling Problem (UCTP) is a scheduling problem regarding courses, time slots and rooms, and is often accompanied by a set of feature requirements. As non-trivial instances of the UCTP are NP-hard, traditional computational methods are ineffective. LÄS MER

 3. 3. Centraliseringsgradens påverkan på dynamiska förmågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Malmqvist; Gustav Broberg; Josefine Wittlock; [2017]
  Nyckelord :Dynamiska förmågor; lärande; relationer; centralisering; decentralisering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att bidra till befintlig forskning om dynamiska förmågor genom att undersöka om det finns några påtagliga skillnader mellan dynamiska förmågor i två managementkonsultbolag med olika grader av centralisering. Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ flerfallsstudie på Implement Consulting Group AB och Kvadrat AB. LÄS MER

 4. 4. "Alla måste tänka likadant" - Pedagogers syn på implementering av lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Broberg; Ia Hedberg; [2016]
  Nyckelord :Thematic Analysis; education; special pedagogy; teacher; implementation; fokusgrupp; kvalitativ metod; focus group; qualitative method; challenging behavior; conflict management; hermeneutics; low arousal approach; pedagogue; school; hermeneutik; tematisk analys; problemskapande beteende; konflikthantering; utbildning; specialpedagogik; implementering; pedagog; skola; lågaffektivt bemötande; lärare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Low arousal approach is a method that recently was implemented in some Swedish schools to manage challenging behavior. The method differs from other methods by its keynote: Kids do the right thing if they are able instead of Kids do the right thing if they want to. LÄS MER