Sökning: "Emelie Broström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Broström.

 1. 1. Klara, färdiga, generation Z : Akta så de inte springer ifrån er!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Madeleine Broström; Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Motivation; Reward system; Retain; Banking industry; Generation Z; Motivation; Belöningssystem; Behålla; Bankbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett effektivt styrverktyg många organisationer använder sig av är belöningssystem, i syfte att motivera och behålla sina medarbetare. En ny generation, Generation Z är på väg att inta arbetsmarknaden, vilket innebär nya karaktärsdrag, egenskaper och attityder mot arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av amning på BB : En faktoranalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Broström; Ikram Haji Hashi; [2017]
  Nyckelord :amning; amningsupplevelse; stöd; moderskap; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska; enkät; faktoranalys;

  Sammanfattning : Amning påverkar kvinnor på olika sätt beroende på många olika faktorer. Det kan vara en fantastisk upplevelse men kan även upplevas som smärtsam och negativ.  Amningen är en del av kvinnans reproduktion och en del av moderskapet. Barnmorskan skall ha gedigen kunskap om amning och kunna möta kvinnor som ammar. LÄS MER

 3. 3. There's a new sheriff in town! : En kvalitativ studie om OECD:s implementering av den största internationella skattereformen på över hundra år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eleonor Broström; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :BEPS; Action 7; OECD; Permanent establishment; International taxation; Corporate Structure; Profitability; Ethics; Morality; BEPS; Åtgärdspunkt 7; OECD; Fast driftställe; Internationell beskattning; Bolagsstruktur; Lönsamhet; Etik; Moral;

  Sammanfattning : Den internationella skattelagstiftningen har inte följt globaliseringens snabba utveckling, där det idag saknas regler vilka till fullo reglerar multinationella koncerners vinstallokering. Idag är flertalet nationers skattebaser därmed urholkade, då företag kan allokera vinster till nationer med låg eller ingen beskattning. LÄS MER

 4. 4. Reflektionens betydelse för barns möjliga meningsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Holmstedt Broström; [2012]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; reflektion; meningsskapande; intra-aktioner;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt pedagogisk dokumentation och har fokuserat på reflektion, då det är en del av vad som gör att dokumentationen blir pedagogisk. Syftet var att undersöka hur reflektion kunde gå till. LÄS MER