Sökning: "Emelie Bui-Quy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Bui-Quy.

  1. 1. Anhörigas upplevelser av att vårda sin familjemedlem med amyotrofisk lateralskleros - en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Emelie Bui-Quy; Anna Sjöberg; [2017]
    Nyckelord :Amytrofisk lateralskleros; motorneuronsjukdom; anhöriga; upplevelser;

    Sammanfattning : Introduktion: Amyotrofisk lateralskleros är en obotlig sjukdom med snabbt förlopp. Nervceller i hjärna, ryggmärg och hjärnstam bryts ner och det i sin tur leder till att musklerna förtvinar och personen blir förlamad. Sjukdomen är påfrestande för hela familjen och därför är det viktigt med stöd, även för de anhöriga. LÄS MER