Sökning: "Emelie Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Emelie Carlsson.

 1. 1. Upplevelsen av fysiska pausaktiviteter i matematik : Ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :fysisk pausaktivitet; elevers upplevelser; elevperspektiv; matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Då en tidigare forskningsöversikt indikerat att det finns luckor i den nuvarande forskningen gällande fysiska pausaktiviteter i matematik har denna studie undersökt hur elever upplever en fysisk pausaktivitet samt förståelsen till varför fysiska pausaktiviteter genomförs. Studien är genomförd med 64 elever i årskurs 1 på en skola i Borås där alla medverkade i en fysiskpausaktivitet. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av BIM : Datorstöd för entreprenadföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Carlsson; Emelie Kilpelä Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :BIM; Revit; arbetsmetod; standardiserat arbetssätt; manual;

  Sammanfattning : Trots att Building Information Modelling (BIM) existerat i byggbranschen en tid är entreprenadföretagen inte långt fram i utvecklingen. BIM är en arbetsmetod som samlar all information om ett byggprojekt digitalt och att alla ingående aktörer samarbetar. LÄS MER

 3. 3. Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :Integrerad fysisk aktivitet; fysiska aktivitetspauser i klassrummet; matematik; klassrumsbaserad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa i vårdnadsmål - är juridiken tillräcklig? Utifrån ett barnperspektiv och med en diskussion om huruvida terapeutisk juridik borde tillämpas som ett komplement.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsmål; domaren; kunskap; kompetens; terapeutisk juridik; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Att använda dem för att det är lite sexigt och hippt” En kvalitativ undersökning om socialsekreterares uppfattning om brukarmedverkan i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Carlsson; Emelie Larsen; [2018]
  Nyckelord :User involvement; brukarmedverkan; recruitment; rekryteringsprocess; cooptation; tokenism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Service user involvement has become an important part of social work in Sweden. Social services in Helsingborg has taken a step further in involving service users by including them in the recruitment process of some of their own staff members. Few studies regarding this particular phenomenon has been found thus the need of exploring it further. LÄS MER