Sökning: "Emelie Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Emelie Carlsson.

 1. 1. Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :Integrerad fysisk aktivitet; fysiska aktivitetspauser i klassrummet; matematik; klassrumsbaserad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa i vårdnadsmål - är juridiken tillräcklig? Utifrån ett barnperspektiv och med en diskussion om huruvida terapeutisk juridik borde tillämpas som ett komplement.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsmål; domaren; kunskap; kompetens; terapeutisk juridik; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Att använda dem för att det är lite sexigt och hippt” En kvalitativ undersökning om socialsekreterares uppfattning om brukarmedverkan i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Carlsson; Emelie Larsen; [2018]
  Nyckelord :User involvement; brukarmedverkan; recruitment; rekryteringsprocess; cooptation; tokenism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Service user involvement has become an important part of social work in Sweden. Social services in Helsingborg has taken a step further in involving service users by including them in the recruitment process of some of their own staff members. Few studies regarding this particular phenomenon has been found thus the need of exploring it further. LÄS MER

 4. 4. Äldre människor som utvecklar en önskan att dö : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sophia Carlsson; Emelie Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Äldre människa; önskan att dö;

  Sammanfattning : Introduktion: Definitionen av begreppet äldre människa är att en människa är 65 år och uppåt. Under de närmaste 30 åren kommer antalet människor i åldersgruppen 60+ att fördubblas och i åldersgruppen 80+ att tredubblas i världen. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av bedsiderapportering : - En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Stina Carlsson; Emelie Wallin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Överrapportering är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter och kan utföras med hjälp av olika metoder. Bedside är en rapporteringsmetod som kan användas i vården. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att rapportera bedside på somatiska vårdavdelningar. LÄS MER