Sökning: "Emelie Carlstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Carlstedt.

 1. 1. Evidensbaserad intervention vid nedsatt läsförmåga och läsförståelse vid afasi : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emelie Carlstedt; Stina Emaus; [2021]
  Nyckelord :aphasia; alexia; therapy; reading; stroke; afasi; stroke; behandlingsmetod; läsförståelse; läsförmåga; språklig träning; logoped; evidens; alexi; förvärvad dyslexi.;

  Sammanfattning : The effect of aphasia varies across patients and consequently their rehabilitation needs may differ. Access to participation in today’s information society requires good reading skills and this should be considered in a patient's rehabilitation plan. LÄS MER

 2. 2. Soil‐structure interaction for bridges with backwalls : FE‐analysis using PLAXIS

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Emelie Carlstedt; [2008]
  Nyckelord :backwall; passive earth pressure; PLAXIS; interface coefficient; ändskärm; passivt jordtryck; PLAXIS; gränsskikt;

  Sammanfattning : Bro 2004, BV Bro and the Eurocodes give guidelines for how to consider earth pressure induced by change in temperature and braking forces when designing backwalls. In this thesis those demands are investigated using PLAXIS for evaluation of the earth pressure. LÄS MER