Sökning: "Emelie Censur"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Censur.

 1. 1. Yaogun Yingshen - en studie om att hantera politisk censur inom Beijings alternativa musikscen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emelie Westerlund; [2020]
  Nyckelord :alternativ musik; Kina; Beijing; makt; motstånd; politisk censur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kinas digitala utveckling har avancerat statens möjligheter att övervaka och kontrollera sina medborgare. Därtill är politisk censur ett medel för staten att censurera provokativt eller regimkritiskt innehåll. Kulturutövare inom musik löper stor risk att begränsas i sitt konstnärliga uttryck till följd av censur. LÄS MER

 2. 2. "Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie McBay; [2017]
  Nyckelord :mästaren och margarita; queer läsning; michail bulgakov; lesbisk läsning;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. LÄS MER