Sökning: "Emelie Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Emelie Davidsson.

 1. 1. SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD ARBETSFÖRMÅGA HOS UNGA VUXNA MED PSYKISK OHÄLSA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Isabella Davidsson; Emelie Orloff; [2020-05-06]
  Nyckelord :Occupational therapy; survey; work capacity evaluation; explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Unga vuxna med psykisk ohälsa är en målgrupp som kan vara i behov av behandling och för arbetsterapeuter är det relevant att ta hänsyn till självskattad arbetsförmåga hos varje unik person som en del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Det finns ingen tidigare forskning om vilka faktorer som kan medföra skillnader gällande självskattad arbetsförmåga hos unga vuxna med psykisk ohälsa, vilket utgör en kunskapslucka. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapporten som styrmedel : Hur företag kan styra sina medarbetare mot miljömässig hållbarhet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Davidsson; Pernilla Larsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability report; management control; co-workers; motivation; Hållbarhetsrapport; ekonomistyrning; medarbetare; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt en studie av Svensk Handel (2015) ökar konsumenters krav på företagens hållbarhetsarbete. Första december 2016 trädde en ny lag om hållbarhetsrapportering i kraft (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). LÄS MER

 3. 3. Tjuvjaktens inverkan på den Afrikanska elefanten (Loxodonta africana)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Davidsson; [2015]
  Nyckelord :afrikansk elefant; elefant; loxodonta africana; betar; tjuvjakt; påverkan; beteslöshet;

  Sammanfattning : Elefanten liksom flertalet andra arter är idag utrotningshotade på grund av okontrollerad tjuvjakt på dem. Det kan handla om alltifrån päls, horn, klor och tänder som människor eftersöker för användning till naturmedicin eller andra mer dekorativa ändamål. LÄS MER

 4. 4. Innehåll och lärstrategier med lärplattan som medierande verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Johnsson; Sofia Davidsson; [2015]
  Nyckelord :Lärplatta; medierande verktyg; peer tutoring; samlärande; scaffolding;

  Sammanfattning : Många förskolor har idag tillgång till lärplattor och det har mer eller mindre blivit omöjligt förförskollärare att inte ta ställning till hur de vill arbeta med dessa. Denna studie har belyst olika konstellationer som barn kan arbeta i med lärplattan; med en förskollärare, utan förskollärare i par och på egen hand. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation genom årsredovisningen -ger det en rättvisande bild? En studie om Aranäs och Brio

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Davidsson; Sofia Grahm; [2012-06-26]
  Nyckelord :Årsredovisning; kommunikation; rättvisande bild;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Syftet med bolags årsredovisningar är att upplysa intressenterna om bolagets ekonomiska ställning och andra väsentliga händelser som inträffat under året. Användaren av en årsredovisning ska genom att läsa den få en rättvisande bild av bolaget för att kunna fatta beslut baserade på den information som ges. LÄS MER