Sökning: "Emelie Edvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emelie Edvall.

 1. 1. Avdragsrätt för förlust på näringsbetingat borgensåtagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Edvall; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Borgen är en vanlig företeelse som förekommer hos privatpersoner och i kommersiella förhållanden i samband med lån. Ett borgensåtagande kan anses vara näringsbetingat då åtagandet har ingåtts i syfte att öka eller bibehålla intäkter, eller minska kostnader, i den näringsverksamhet som bedrivs av borgensmannen. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing av lönehantering : Vilka kontroller utförs? Behåller kunder kontroll?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Edvall; Frida Nyman; [2010]
  Nyckelord :Kontroll; lönehantering; outsourcing; kontrakt;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ett flertal kollektivavtal och lagregleringar som påverkar lönehantering. Det kan vara en anledning till att företag väljer att outsourca lönehantering till en extern part. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan redovisning och beskattning : hur påverkar en förändring av sambandet svenska företag och Skatteverket?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Edvall; Caroline Ek; [2009]
  Nyckelord :Redovisning och beskattning;

  Sammanfattning : Sambandet mellan redovisning och beskattning har ett flertal gånger varit under utredning om sambandet ska avskaffas. Senast under 2008 framfördes en utredning om huruvida det materiella och formella sambandet mellan redovisning och beskattning bör avskaffas. LÄS MER