Sökning: "Emelie Elmertoft"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Elmertoft.

 1. 1. Från medborgaraktivism till konsultstrategi : en kartläggning av konsulters erfarenheter av flexibel urbanism

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emelie Elmertoft; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Medborgarinitierade stadsförbättringsprojekt är något som fått fäste och som sprids i länder som USA, Storbritannien och Tyskland. Att i en högre grad utveckla städer i samarbete med medborgare blir en allt mer populär metod även bland kommunala myndigheter och privata aktörer. LÄS MER

 2. 2. Potentiell miljöpåverkan från kontorsstol 6110 : En livscykelanalys samt rekommendationer för Kinnarps AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Elmertoft; Victoria Johansson; [2014]
  Nyckelord :LCA; Kinnarps; office chair; environmental sustainability; potential environmental impact.; LCA; Kinnarps; kontorsstol; ekologisk hållbarhet; potentiell miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att analysera potentiell miljöpåverkan från en produkts livscykel. I studien undersöks vilka som är de mest betydande processerna och de mest utmär- kande potentiella miljöpåverkanskategorierna i livscykeln för Kinnarps kontorsstol 6110, samt vilka potentiella förbättringsåtgärder som kan utföras för förbättrad miljöprestanda. LÄS MER