Sökning: "Emelie Engberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Engberg.

 1. 1. Barns upplevelser av konventionella röntgenundersökningar - Röntgensjuksköterskans roll i mötet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Engberg; Konstantin Gubonin; [2018-05-02]
  Nyckelord :X-ray; radiology; experience; anxiety; children; pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn bör inte betraktas som små vuxna, i enlighet med röntgensjuksköterskans profession är det viktigt att anpassa kommunikation och information efter barnets kognitiva utveckling och ålder. Då en röntgenundersökning präglas av det korta mötet ställer detta höga krav på röntgensjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Effekter av patientutbildning på livskvalité och egenvård hos patienter med hjärtsvikt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Herrero; Emelie Engberg; [2015]
  Nyckelord :Heartfailure; Patient education as topic; quality of life; self-care; impact; Hjärtsvikt; Patientutbildning; livskvalite; egenvård; effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom samt en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning. Hjärtsvikt bidrar till en försämrad hälsa och livskvalitet. Egenvårdsåtgärder har en betydande roll för att främja patientens hälsa samt för att förebygga försämring av tillståndet. LÄS MER

 3. 3. Smarttelefonen - en säkerhetsrisk i samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emelie Engberg; Marina Landerup; [2015]
  Nyckelord :Informationssecurity; malware; smartphone; bluetooth; security threats.; Informationssäkerhet; skadlig kod; smarttelefon; blåtand; säkerhetshot.;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen i samhället går fortare och fortare framåt. Idag är det inte ovanligt att mobiltelefonerna används för att göra bankärenden, hantera e-post och vara aktiv på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Riskidentifiering inom elektronisk kommunikation i Hallands län : Vilka hot föreligger den elektroniska kommunikationen och vilka risker innebär det?

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Emelie Engberg; Marina Landerup; [2014]
  Nyckelord :Elektronisk kommunikation; riskanalys; riskidentifiering; Länsstyrelsen; Halland; IT; hotbildsanalys;

  Sammanfattning : Den elektroniska kommunikationen är idag en stor och viktig del i vardagen, därför beslutade sig Länsstyrelsen i Hallands län för att starta ett projekt där de i ett samarbete med Högskolan i Halmstad skulle utföra en fullständig risk- och sårbarhetsanalys inom sektorn elektronisk kommunikation, tillsammans med kommunerna och regionen i Hallands län. Som en första del i en risk- och sårbarhetsanalys, måste en riskidentifiering göras och det är det som är syftet med rapporten. LÄS MER