Sökning: "Emelie Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emelie Engström.

 1. 1. Goa patienter och kompetent personal? En innehålls- och textanalys av Sahlgrenska Universitetssjukhusets värdeord på Instagram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Emelie Engström; [2018-10-29]
  Nyckelord :Sahlgrenska Universitetssjukhuset; SU; Instagram; värdeord; textanalys; kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad vård; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har sjukvården i Sverige genomgått en rad förändringar i organisation och kommunikation. Idéer om New Public Management och faktorer som privatisering och digitalisering öppnar för en varumärkesorientering även bland offentliga organisationer. LÄS MER

 2. 2. Är det någon här som är ickebinär? En samtalsanalys av normöverskridande könsbenämningar bland unga feminister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Emelie Engström; [2016-02-17]
  Nyckelord :Samtalsanalys; könsbenämningar; feminism; ickebinär; fjärdevågsfeminism; Bergströmskafeministerna;

  Sammanfattning : Purpose: To examine the ways in which a group of feminists use words that describe gender identities outside society's norms, such as ickebinär (non-binary) or transkvinna (trans woman). Another purpose was to look into whether or not these feminists are a part of the alleged fourth wave of feminism, and if this would show through their choice of words. LÄS MER

 3. 3. Estimations of anthropogenic nutrient flows at the coral reef island Ko Sak, Thailand : A simplified source flow analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Lindström; Adam Engström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : High levels of nutrients in tropical coastal areas is a big problem and poses large threats to coral reefs. Therefore this study will focus on nutrient flows from a source perspective. The aim of this study is to identify and quantify the phosphorus and nitrogen emissions from human activities at the island Ko Sak, Thailand. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet och integrerad rapportering : i den Svenska gruvbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Engström; [2015]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; Hållbarhet; Isomorfism; Intressentteori; Legitimitetsteori; Resursberoendeteori;

  Sammanfattning : Samhället blir mer medvetna om påverkan konsumtionssamhället har på miljön, människan och vår planet. Denna medvetenhet har resulterat i att högre krav ställs på att företag driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. What is value? - A study of the concept of value and its meanings from a corporate perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Engström; Emelie Axelsson; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose was to gain insight in how companies within the IIRC Pilot Programme describe value and value creation. Methnology: The study was conducted by adopting a qualitative, inductive and interpretative approach. The study was an empirical observation of five companies participating in the IIRC Pilot Programme. LÄS MER