Sökning: "Emelie Fråstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Fråstad.

  1. 1. Individanpassad applikation för information och stöd som komplement i neonatalvården : Föräldrars erfarenheter av applikationen Neo föräldrastöd

    Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Caroline Heimerback; Emelie Fråstad; [2020]
    Nyckelord :E-health; Information; Neonatal Care; Paediatric nurse; Person-centred care; Barnsjuksköterska; E-hälsa; Information; Neonatalvård; Personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas tio procent av alla nyfödda barn på neonatalavdelning. Föräldrar till prematurfödda barn känner sig ofta oförberedda i föräldraskapet då födseln ofta uppstår plötsligt. Ett av de behov föräldrar upplever på en neonatalavdelning är att få tillgång till information. LÄS MER