Sökning: "Emelie Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Emelie Fransson.

 1. 1. En studie om arbetsengagemang vid gränslöst arbete - En kvantitativ studie som undersöker hur meningsfullhet, socialt stöd, arbetstillfredsställelse och om kön påverkar arbetsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Englund; Emelie Fransson; [2020-09-02]
  Nyckelord :gränslöst arbete; arbetsengagemang; meningsfullt; socialt stöd; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Today's technology allows flexibility for individuals in organizations meaning that they canwork reg ardless of time and locations (Acker, 2006). This complex situation that comes withworking without boundaries involves allowing employees to handle much of their workthemselves and usually at a distance from colleagues and managers (Grönlund, 2007). LÄS MER

 2. 2. Bubblan som sprack - Isabella Löwengrips kriskommunikation genom bloggen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Sandberg Fransson; Petra Olgarsson; [2020]
  Nyckelord :Isabella Löwengrip; Image Repair Theory; Self-Presentation Theory; rhetoric textual analysis; crisis communication;

  Sammanfattning : The research conducted in The Bubble That Burst – Isabella Löwengrip’s Crisis Communication Through Blog Posts aims to answer how Isabella Löwengrip attempted to save both her and her companies images during a crisis in the fall of 2019. Benoit’s Image Repair Theory and Goffman’s Self-Presentation Theory were combined to create the framework of this study. LÄS MER

 3. 3. Driving behavior modeling and evaluation of merging control strategies - A microscopic simulation study on Sirat Expressway

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emelie Fransson; [2018]
  Nyckelord :microscopic; simulation; VISSIM; driving behavior; on-ramp; merging; control strategy; expressway; Bangkok;

  Sammanfattning : Bangkok is a city where the congestion levels have been a major problem for many years. In 2017, Bangkok was rated the most congested city in Asia, and the second most congested in the world. According to The Expressway Authority of Thailand (EXAT), on-ramp merging is one of the most critical problem that causes congestion on the urban expressways. LÄS MER

 4. 4. En osynlig sjukdom : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Fransson; Helena Pernehagen; [2018]
  Nyckelord :Endometriosis; Experiences; Living with; Pain; Endometrios; Upplevelser; Leva med; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar ungefär 10% av kvinnor med livmoder i fertil ålder. Orsaken till uppkomsten av endometrios är inte helt klarlagd, det finns flera teorier. Kunskapen om endometrios är bristfällig. Som sjuksköterska är det viktigt att vara uppmärksam på symtom som kan relateras till endometrios. LÄS MER

 5. 5. Vägledning i vårdmötet och stödet till cancerpatienter : En studie av vårdprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Emelie Fransson; Jonas Englund; [2013]
  Nyckelord :cancer; caring encounter; health care program; patient; support; cancer vårdmöte patient stöd vårdprogram;

  Sammanfattning : Syfte:Att belysa vad som tas upp i vårdprogram angående vårdmöte och stöd till cancerpatienter.Bakgrund:På grund av det ökade antalet människor som får diagnosen cancer, är sjuksköterskor i behov av mer kunskap om vårdmöte och stöd till cancerpatienter. LÄS MER