Sökning: "Emelie Fredell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emelie Fredell.

 1. 1. Kapitalcirkus : Vad påverkar svenska börsnoterade företags val av kapitalstruktur?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Frida Östhem; Emelie Fredell; [2009]
  Nyckelord :Capital structure; debt‐equity ratio; solidity; growth rate; size; conjuncture; profitability; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; soliditet; tillväxttakt; storlek; konjunktur; lönsamhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Eventstudie av reporäntans effekt på aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Emelie Fredell; Susanne Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Reporänta; event studie; aktie; ränta; börskurs;

  Sammanfattning : För alla intressenter på aktiemarknaden är det av stor vikt att fastställa hur olika faktorer påverkar börskurserna. Styrräntan är en sådan tänkbar faktor och mycket forskning har skett angående dennes påverkan på aktiemarknaden, främst på den amerikanska marknaden. LÄS MER

 3. 3. Kan ett synintryck upphäva en ljudillusion? : En undersökning av oktavillusionen kopplad till visuella stimuli i form av noter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emelie Fredell; [2006]
  Nyckelord :Oktavillusionen; Diana Deutsch; ljud; musik; noter; perception; kognition; psykoakustik;

  Sammanfattning : The present study origins from Diana Deutschs work with the octave illusion and investigates if musically trained subjects can give a more correct perception of the octave illusion if their visual senses also get stimulated in form of scores.Ten subjects, with over 20 years experience playing an instrument, participated in the investigation. LÄS MER