Sökning: "Emelie Fritzell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Fritzell.

 1. 1. ”Det där med individanpassningar…” Läs- och skrivsvårigheter på sfi ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emelie Fritzell; [2021-09-02]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; kartläggning; sfi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sfi-lärares hantering av vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter, detta med utgångspunkt i frågor kring individanpassad undervisning. Studien syftar till att främst undersöka lärarnas egna erfarenheter. Genom intervjuer med verksamma lärare inom sfi kunde således detta ske. LÄS MER

 2. 2. Sociala interventioners effekt på hälsan bland äldre - en systematisk litteraturstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emelie Fritzell; [2009-07-01]
  Nyckelord :social intervention; äldre; hälsa; livskvalitet; social intervention; elderly; health; quality of life;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER