Sökning: "Emelie Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Emelie Gustafsson.

 1. 1. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors impulsköp av modevaror online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Impulse buying; impulse purchase; online consumer behaviour; boredom; flow experience; website design; impulse buying tendency.;

  Sammanfattning : Digitalization is growing fast, which has a large influence on the constantly transforming e-commerce. This also affects consumer behaviour and the factors that influence consumers to complete an impulsive purchase. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att genomföra en livsstilsförändring efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Gustafsson; Eva-Maria Lindskog; [2020]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; livsstilsförändring; upplevelse; patientperspektiv; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom är en av vår tids största folksjukdomar där hjärtinfarkt står för 30% av dödsfallen och utgör således den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. De som överlever kan minska risken att återinsjukna genom att ändra sina levnadsvanor till en mer hälsosam livsstil, till exempel sluta röka, lägga om kosten och öka den fysiska aktiviteten. LÄS MER

 4. 4. Elstöten som räddar liv : Patientens upplevelse att leva med en implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Gustafsson; Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :Experience; implantable defibrillator; nursing; patient; Implanterbar defibrillator; omvårdnad; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Varje år insjuknar 10 000 personer i Sverige i ett plötsligt hjärtstopp. Ett plötsligt hjärtstopp orsakas oftast av ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. En behandlingsform för allvarliga arytmier är en implantable cardioverter defibrillator (ICD). Den första ICD:n implanterades år 1980. LÄS MER

 5. 5. Norra Sorgenfri skapar stad : Diskursanalys av ett stadsbyggnadsprojekt som del i stadens hållbara utveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emelie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; rättvisa; integration; stadsutveckling; kommunal planering; diskursanalys; Malmö; Norra Sorgenfri;

  Sammanfattning : Många städer och kommuner har under de senaste decennierna fått omformulera identitet och riktning till följd av att industrier flyttat eller lagts ner. För att skapa ny och långsiktig tillväxt för städerna till förmån för invånarna har bland annat hållbar utveckling setts som ett begrepp att arbeta efter. LÄS MER