Sökning: "Emelie Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Emelie Gustafsson.

 1. 1. Norra Sorgenfri skapar stad : Diskursanalys av ett stadsbyggnadsprojekt som del i stadens hållbara utveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emelie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; rättvisa; integration; stadsutveckling; kommunal planering; diskursanalys; Malmö; Norra Sorgenfri;

  Sammanfattning : Många städer och kommuner har under de senaste decennierna fått omformulera identitet och riktning till följd av att industrier flyttat eller lagts ner. För att skapa ny och långsiktig tillväxt för städerna till förmån för invånarna har bland annat hållbar utveckling setts som ett begrepp att arbeta efter. LÄS MER

 2. 2. Vad är Attraktivt Arbete i Byggbranschen? En studie om attraktiva arbeten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Gustafsson; Sofia Larsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Attractive work; Employer branding; Construction industry; Extrinsic motivation; Intrinsic motivation;

  Sammanfattning : In Sweden, today there are hard competition about the work force within the constructionindustry. The competition makes it important for the employers to work strategic with employerbranding and attractiveness. Attractiveness is an idea of factors that attract employees to anorganization and make them want to stay within the organization. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av en förlossning som avslutas med ett akut eller ett urakut kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Gustafsson; Mia Wiberg; [2018]
  Nyckelord :förlossningsupplevelse; vårdande; barnmorska; erfarenheter; livsvärld; kontinuerligt stöd; innehållsanalys;

  Sammanfattning : En förlossning är en kraftfull upplevelse som kommer påverka kvinnans hälsa och självkänsla. Ibland uppstår komplikationer med mor eller barn som gör det nödvändigt att avsluta förlossningen med kejsarsnitt, vilket kan leda till en traumatisk upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Revisorers beslutsfattning i situationer om ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Gustafsson; Sofie Borgstedt; [2018]
  Nyckelord :Financial crime; auditors assessment; audit obligation; decision making; fraud triangle; Ekonomisk brottalighet; revisorers bedömning; revisionsplikt; beslutsfattande; fraud triangle;

  Sammanfattning : When economic crime is discovered it tends to result in solutions that strengthen the audit. In 2010 a law was adopted which reduced the influence of the audit. The reform gave the smallest companies the opportunity to actively refrain external audit. That can be seen as remarkable as the auditors are the primary control organ of smaller companies. LÄS MER

 5. 5. Digital Internal Communication : An invetsigation of digital communication tools used within three organizations and employees' attitudes towards these tools

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Stark Nässlin; Emelie Gustafsson; Amanda Åman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER