Sökning: "Emelie Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Emelie Hansson.

 1. 1. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans prehospitala bedömning av patienter med buksmärta som hänvisats till egenvård i hemmet : En retrospektiv journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Olsson; Peter Hansson; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; prehospital bedömning; buksmärta; egenvård;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården har utvecklats från att endast transportera skadade och sjuka patienter, till att idag redan prehospitalt göra bedömningar, hänvisa till rätt vårdinstans, vårda och behandla och även transportera. I den prehospitala miljön skall ambulanssjuksköterskan ensam göra en patientsäker bedömning för att sedan ta beslut om vilken vårdinstans som lämpar sig bäst för patientens upplevda besvär och symtom. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem inom svenska modeföretag : Motivation, behov och prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hansson; Emma Olsson Dahl; Emelie Viberg; [2021]
  Nyckelord :Reward system; Rewards; Swedish fashion company; Motivation; Needs; Performance.; Belöningssystem; Belöning; Svenska modeföretag; Motivation; Behov; prestation.;

  Sammanfattning : Arbetsförhållanden blev ett aktuellt ämne efter en nyhet kring det svenska modeföretaget NA-KD uppmärksammades i december 2020. Belöningssystem består bland annat av begreppen motivation och behov som kan uppnås genom att organisationer belönar sinaanställda med hjälp av belöningssystem och belöningar i form av exempelvis lön, förmåner och uppskattning. LÄS MER

 4. 4. Valet av revision i aktiebolag utan revisionsplikt : Ur ett perspektiv av motivkretsar och ett dynamiskt perspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Sernelin; Jennie Hansson; [2021]
  Nyckelord :Audit; Audit obligation; Small companies; The role of the auditor; The role of the auditor; Motive circles; Dynamic Perspective; Revision; Revisionsplikt; Små Aktiebolag; Revisionens Roll; Revisorns Roll; Motivkretsar; Dynamiskt Perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i november 2010 i syfte attminska kostnader och förenkla administrationen för företagare. År 2017 fanns det cirka435 000 svenska aktiebolag som hade möjlighet att välja bort revision, varav enbart 85000 valde att bli reviderade. LÄS MER

 5. 5. BÄCKENBOTTENDYSFUNKTION - Kvinnors upplevelser i samband med vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Hansson Gusdal; Rebecca Garnet-Lawson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Bäckenbottendysfunktion; Bäckenbottenprolaps; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bäckenbottendysfunktion är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika nedsattafunktioner såsom blåsdysfunktion, tarmtömningssvårigheter, anal inkontinens samt ävensexuell dysfunktion och bäckenbottenprolaps. Omkring 46 % av vuxna kvinnor drabbas avnågon bäckenbottendysfunktion under livet och behovet av sjukvård kommer öka med enväxande befolkning och en större grupp äldre. LÄS MER