Sökning: "Emelie Henrysson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Henrysson.

 1. 1. Litteratur som verktyg vid språkutveckling : En litteraturstudie om språkutvecklande textarbete i svenskundervisningen för elever i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; Annelie Sonestedt; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; litteratur; årskurs F-3; texter; läsning;

  Sammanfattning : Språket är en central del i människors liv. Det är för oss alla ett verktyg för kommunikation såväl som bildning och tänkande. Skolan har i uppgift att gynna elevers språkutveckling och det kan göras på olika sätt. Lärarnas roll är att bedriva en varierad och inkluderande undervisning som gynnar och stöttar alla elevers olika behov. LÄS MER

 2. 2. Telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Henrysson; Annika Maltesson; [2020]
  Nyckelord :Communication; co production healthcare; interviews; pediatric nurse; telephone advice; Barnsjuksköterska; djupintervjuer; kommunikation; samskapande omvårdnad; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Under år 2018 tog 1177 Vårdguiden emot tre miljoner samtal från hela Sverige. I Västra Götaland tog de emot 900 750 samtal och ungefär 33 procent av dem handlade om barn. LÄS MER