Sökning: "Emelie Hessel-Welin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Hessel-Welin.

  1. 1. Intern- och externrekrytering : Vad händer sen?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Emelie Hessel-Welin; Rakel Jarl; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER