Sökning: "Emelie Holgersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Holgersson.

 1. 1. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Work in to work out : En studie om hur små- och medelstora företag (SMF) kan stärka sitt employer brand hos medarbetare tillhörande generation Z

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Emelie Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; Employer branding; Internal branding; SME; None-financial values; Generation Z; Employer branding; Internal branding; SMF; Mjuka värden; Icke finansiella värden; Medarbetarlojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturförändringar har präglat den svenska arbetsmarknaden vilket resulterat i en ökad konkurrens bland arbetsgivare. Ett aktivt employer branding-arbete blir därmed viktigare eftersom det är en möjlig konkurrensfördel. LÄS MER

 3. 3. Sätt på dig dina matematiska glasögon : En studie om hur förskollärare arbetar med olika aspekter av matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Ekholm; Ida Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; matematik; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Förskolan är en grund för att barn ska få utmanas och utvecklas inom matematik. Det är iförskolan som barn först kan stöta på vad matematik innebär och får en utvecklad förståelse för hur matematik fungerar. Förskollärare ska synliggöra matematiken för barn genom att ta vara på varje tillfälle. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars motiv kring avhopp från ridskola

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Mikaela Brorsson; Stina Holgersson; Emelie Ritzman; [2010]
  Nyckelord :ridskoleverksamhet; tonåring;

  Sammanfattning : Forskningsstudier visar på att en hel del ungdomar slutar att rida på ridskola. Det är därför intressant att undersöka orsaken till varför de gör det. Vi tror att ett minskat antal ridande på ridskolor kan ha en påverkan på sporten i framtiden. LÄS MER