Sökning: "Emelie Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Emelie Holm.

 1. 1. Palliativ vård i livets slut : En allmän litteraturöversikt utifrån sjuksköterskeperspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Holm; Lisa Malm; [2020]
  Nyckelord :Döendeprocessen; lidande; samarbete; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge: Hur attityden gentemot reklambilder kan påverkas av choklad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabel Holm Sonesson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :marknadsföring; belöningar; kundomdömen; attityder; choklad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom marknadsföring är det en ständig kamp att framställa varumärken som det bästa där det är vanligt att locka med diverse gåvor och belöningar för att försöka få lojala kunder. Syftet med studien var att undersöka om en belöning (choklad) kunde påverka studenters attityd gentemot designen på olika reklambilder. LÄS MER

 3. 3. Kommunicera Hållbart : En receptionsanalytisk studie om hur konsumenter tolkar Wapnoshallbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Wallin; Evelina Holm; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetskommunikation; CSR; Wapnö Encoding decoding;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka Wapnös hållbarhetskommunikation och ta reda på hur de vill att kommunikationen ska förstås. Vidare har hållbarhetskommunikationen studerats ur ett konsumentperspektiv för att undersöka hur Wapnös konsumenter tolkar företagets hållbarhetskommunikation. LÄS MER

 4. 4. Vattenanvändning hos samhällsbrukare : En studie om flöden och maxfaktorer för en förbättrad dimensionering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emelie Holm; [2017]
  Nyckelord :Water user; schools; offices; retail stores; industrial; annual variation; diurnal variation; allocation key; maximum daily factor; maximum hourly factor; equalized flow; Brukartyper; skolor; kontor; handel; industri; årsvariation; dygnsvariation; fördelningsnyckel; maxtimfaktor; maxdygnfaktor; utjämnande brukartyper;

  Sammanfattning : För att vatten ska kunna levereras enligt de krav som ställs från användarna i samhället behövs ett väl anpassat ledningsnät. Det innebär bland annat att vatten ska finnas tillgängligt i den mängd som behövs och vid den tidpunkt som vatten krävs. LÄS MER

 5. 5. Att hyra in personal via bemanningsföretag : Kan den kortsiktiga lösningen få långsiktiga konsekvenser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Martinsson; Frida Holm; [2016]
  Nyckelord :Employment agencies; customer service; Customer relationship management; Human resource management; agency staff; temporary staff; Bemanningsföretag; kundservice; Customer relationship management; Human resource management; inhyrd personal; tillfällig personal;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att företag hyr in personal via bemanningsföretag till deras kundservice, istället för att anställa egen. Det främsta motivet för detta är att det reducerar den administrativa bördan rekrytering innebär och ger dem en större flexibilitet. Genom detta blir inhyrning en kortsiktig kostnadsbesparing. LÄS MER