Sökning: "Emelie Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emelie Holmberg.

 1. 1. VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT? : En fallstudie med kvalitativ ansats om chefer och arbetsledares förutsättningar för arbete med sexuella trakasserier inom den mansdominerade industrin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Holmberg; Moa Östlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnet sexuella trakasserier är högaktuellt efter att det aktualiserats genom Metoo-rörelsen. Mer fokus har riktats mot arbetsgivare, att de uppfyller sin skyldighet att arbeta för att förebygga sexuella trakasserier och främja likabehandling. LÄS MER

 2. 2. "Den psykiska hälsan är något vi sitter och pratar om att vi behöver förbättra" : En kvalitativ studie kring hur lärare i idrott och hälsa tolkar begreppet hälsa och dess koppling till kunskapskraven.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emelie Carlbom; Fanny Holmberg; Mikael Salén; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; läroplansteori; kasam; hälsokorset; salutogent perspektiv; patogent perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa såg på delen hälsa i ämnet. Studien ämnade undersöka hur lärarna undervisade i hälsa, hur de tolkade begreppet hälsa och hur de såg på hälsan relaterat till ämnets kunskapskrav och centrala innehåll. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER

 4. 4. Våldet, kvinnan och djuret - definitionen av psykiskt våld mot kvinnor i relation till våld mot djur.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Malmberg; [2018]
  Nyckelord :definition; djur; psykiskt våld; våld i nära relation; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Research has shown that there is a link between violence against women and pets in domestic relationships. The violence against the pet is often used to harm the woman in different ways and the consequences of the violence against the pet often brings psychological and emotional harm to the woman (Holmberg et al. LÄS MER

 5. 5. "Det är de små ljusglimtarna som gör det" : En kvalitativ studie kring hur lärare beskriver sin motivation till yrket.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emelie Carlbom; Fanny Holmberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur yrkesverksamma lärare beskrev sin motivation och arbetstillfredsställelse till läraryrket. Föreliggande studie ansågs betydelsefull eftersom det var ett väldiskuterat ämne i samhället. LÄS MER