Sökning: "Emelie Isberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Isberg.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnaden vid en akut laparotomi - preoperativt, postoperativt samt vid utskrivning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Isberg; Alexandra Torvaldsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Kirurgisk omvårdnad; preoperativ; postoperativ; utskrivning; akut laparotomi; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Background: There are few research articles about patients’ experiences during acute surgery and even fewer concerning an emergency laparotomy. An emergent laparotomy can be a very traumatic experience for the patient, and it is therefore important that the personnel issues the person’s needs and uses a person-centered approach. LÄS MER

 2. 2. Som ett isberg med vulkaniskt innanmäte. Galenskap, sjukdom och utanförskap i Walter Ljungquist Paula

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :dekonstruktion; utanförskap; sjukdom; galenskap; Walter Ljungquist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur galenskap, sjukdom och utanförskap tematiseras i Walter Ljungquists roman Paula. Utifrån ett dekonstruktionistiskt perspektiv diskuteras hur texten framstår som galen, sjuk och utanför samt hur galenskap, sjukdom och utanförskap, som tema betraktat, gestaltas i romanen... LÄS MER