Sökning: "Emelie Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Emelie Jansson.

 1. 1. The Mystery of Social Media Influencers Influencing Characteristics : An exploratory study on how social media influencers characteristics influence consumer purchase intentions

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Håkansson; Emelie Jansson; Noah Kapteijn; [2020]
  Nyckelord :SMI; purchase intentions; SMI characteristics; attractiveness; similarities; authenticity; trustworthiness;

  Sammanfattning : Background: Social media have had a big influence on consumers engagement and the upcoming of social media influencers. Social media influencers are often seen as people who are similar to their audience and could be seen as strong opinion leaders. LÄS MER

 2. 2. Surface mounting for outdoor furniture : Development of a standardized and modularized anchoring detail

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emelie Jansson; Miriam Sandberg Salach; [2020]
  Nyckelord :Ytmontering; markförankring; modularisering; design för tillverkning och montering;

  Sammanfattning : Lappset Group Ltd är världsledande inom utvecklandet av lekpark-, utegym- och parkutrustning och säljer produkter med hög kvalitet, säkerhet och smakfull design. I och med de uppkomna svårigheterna som grävning medför i installationen under vinterhalvåret i det nordiska klimatet har en ny trend identifierats, ytmontering. LÄS MER

 3. 3. "Vem fan är Dennis?" : En kvalitativ studie om butikschefers upplevelser av introduktionsprocessen och socialiseringen av nya medarbetare i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Jansson; Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Säsongsanställd; introduktion; socialisering; säsongsbetonad bransch;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Introduktion är viktigt för att nyanställd personal ska lära sig arbetsuppgifter och socialiseras in i organisationen. Forskning kring introduktionens utformning är ofta baserad på tillsvidareanställda och därför fokuserar denna undersökning på alternativa anställningsformer. LÄS MER

 4. 4. Rakhyvelsförpackningar och genus : En studie om könsneutral förpackningsdesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Oscar Jansson; Emelie Petersson; [2020]
  Nyckelord :Gender; gender coding; gender neutral; graphic design; packaging design; Förpackningsdesign; genus; grafisk design; könskodning; könsneutralt;

  Sammanfattning : Rakhyvlar är en produkt som i grunden har samma funktion för både män och kvinnor, men vars förpackning könskodas för att attrahera de olika könskategorierna. Följande studie syftar till att undersöka hur rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt beroende på om de riktar sig mot män eller kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Elstöten som räddar liv : Patientens upplevelse att leva med en implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Gustafsson; Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :Experience; implantable defibrillator; nursing; patient; Implanterbar defibrillator; omvårdnad; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Varje år insjuknar 10 000 personer i Sverige i ett plötsligt hjärtstopp. Ett plötsligt hjärtstopp orsakas oftast av ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. En behandlingsform för allvarliga arytmier är en implantable cardioverter defibrillator (ICD). Den första ICD:n implanterades år 1980. LÄS MER