Sökning: "Emelie Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Emelie Jonsson.

 1. 1. REKRYTERING AV KOMMUNDIREKTÖRER : En empirisk studie av offentliga värden i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Jonsson; Emelie Oscarsson; [2023]
  Nyckelord :Democracy; public values; legality; objectivity; transparency; productivity; cost-effectiveness; goal and results management; leadership;

  Sammanfattning : The essay aims to empirically examine which public administration values that are used when recruiting municipal directors, with a focus on whether job advertisements contain a comprehensive picture of this important public mission, which can contribute to suitable people applying for this type of position. The purpose is limited to the following questions, which we intend to construct a theoretical framework around in order to be able to answer at a later stage: • Which public values are prominent in job advertisements for the recruitment of municipal directors and which values appear to a limited extent or not at all? • How are public values formulated in job advertisements for municipal directors in the form of word choice and reasoning? • What does the process look like in the creation of job advertisements for municipal directors? Recruiting well in terms of presenting from the beginning a comprehensive picture of the values and tasks of the position is important; especially in public administrations as employment affects the social-, political-, and economic parts of society. LÄS MER

 2. 2. Är det här en kulle att dö på? -Om socialsekreterare, etisk stress och new public management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Jonsson; Erik Karlsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Moral distress; social services; social worker; new public management; Socialtjänsten; socialsekreterare; etisk stress; etisk kontroll; etiska krav;

  Sammanfattning : Sweden’s social services are often the subject of media scrutiny. The critique is often about the low quality of the services provided and that the orders carried out by professionals aren’t firmly established within the law that determines its framework. LÄS MER

 3. 3. Screena tidigt – effekten av dysfagiscreening vid stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Jonsson; Björn Lundgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sex och samlevnad : En kvalitativ studie kring hur kulturell bakgrund kan påverka kvinnors synsätt och samtal kring ämnet sex

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Jonsson; Shirin Tousi; [2022]
  Nyckelord :Sex och samlevnad;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis intends to gain understanding ​​about how young women in Sweden with different cultural backgrounds view sex and where, when and how they speak about sex. The empirical data is based on women's personal opinions and stories about their relationship to sex and coexistence. LÄS MER

 5. 5. En skola i läromedelsnormer? : En studie om normer i engelskläromedel och vad dessa normer kan förmedla till eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; normer; normkritik; stereotypiska föreställningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att lyfta fram de normer som eleverna kan komma i kontakt med när de arbetar med engelsktextböcker. Genom att framhäva och synliggöra de normer som kan återfinnas i textböcker möjliggörs reflektioner och diskussioner gällande andra människors livstillvaro, kulturer och samhällsfrågor i andra delar av världen där det engelska språket utövas (Lgr11, Skolverket, 2019). LÄS MER