Sökning: "Emelie Löfstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Löfstedt.

  1. 1. Det obekväma samtalet : en litteraturöversikt om sjuksköterskors kommunikation kring sexualitet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Emelie Löfstedt; Elin Mårtensson; [2020]
    Nyckelord :Sexualitet; kommunikation; sjuksköterska-patientrelationer; ledarskap;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa som innefattar allt från kön och könsidentiteter till intimitet och reproduktion. Sexualitet i relation till hälsa, alltså sexuell hälsa, är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. LÄS MER