Sökning: "Emelie Landström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Landström.

 1. 1. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i förskolan : En intervjustudie om förskollärares resonemang kring begreppet undervisning relaterat till barn i åldrarna 1-3 år.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malina Landström; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Resource use by macroinvertebrates within boreal stream food webs

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emelie Landström; [2015]
  Nyckelord :Allochthonous; Autochthonous; Food webs; Boreal; Streams; Deuterium; Carbon;

  Sammanfattning : Stream food webs are supported by carbon produced within the stream (autochthonous) and from terrestrial environments (allochthonous). Allochthonous carbon (C) inputs are assumed to be the dominant C source supporting food webs within small streams, but few direct estimates of resource use in small streams have been made, especially in boreal streams. LÄS MER

 4. 4. Short-term effects of forest harvesting on CO2 and CH4 accumulation in small boreal lakes.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emelie Landström; [2014]
  Nyckelord :carbon dioxide; methane; boreal lake; harvesting; accumulation;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how forest harvesting affects the accumulation of carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) under the ice-cover. Dissolved organic carbon (DOC) was hypothesized to increases post-harvest, this supplementation would in turn lead to an increased accumulation of CO2 and CH4 under the ice-cover. LÄS MER