Sökning: "Emelie Leandersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Leandersson.

 1. 1. Förutsättningar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd : Förstår pedagogerna, kan pedagogerna och vill pedagogerna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emelie Magnuson; Anne Leandersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leandersson, A. & Magnuson, E. (2011). Förutsättningar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. En skola för alla : Inkludering av elever med autism, asperger syndrom och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emelie Sahlin; Petra Leandersson; [2011]
  Nyckelord :inkludering; skola; specialpedagogik; effekter; strategier; diagnoser;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har vi ämnat undersöka vad inkludering innebär, med fokus på elever med autism, asperger syndrom och ADHD. Vi har också undersökt vad effekten blir av att ha elever med dessa diagnoser i det vanliga klassrummet samt sökt strategier för att hjälpa dem. LÄS MER