Sökning: "Emelie Lindén"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emelie Lindén.

 1. 1. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 2. 2. Samarbetet mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen i hemsjukvården : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Lindén; Maja Eklund; [2019]
  Nyckelord :patient saftey; collaboration; nurse; district nurse; home health care; patientsäkerhet; samarbete; sjuksköterska; distriktssköterska; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal arbetar tillsammans i hemsjukvårdens organisation. Sjuksköterskan är arbetsledare och delegerar ut arbetsuppgifter samt handleder omvårdnadspersonalen i arbetet. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen för att skapa en patientsäker vård. LÄS MER

 3. 3. Happy Women's Day?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Rörqvist; Johanna Lööf; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Feminism; femvertising; International Women’s Day; postfeminism; consumer society; Social Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to, from a critical feminist perspective, illustrate and create understanding for how companies use feminism to broadcast commercial messages. Methodology: The study was conducted in the form of a case study. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med narkolepsi : En litteraturstudie ur människor med narkolepsi och deras anhörigas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindén; Linn Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Experience; family; narcolepsy; support; Anhörig; narkolepsi; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Narkolepsi är en relativt okänd sjukdom som kan ha stor påverkan på det dagliga livet. Sjukdomen kännetecknas av symtomen överdriven dagtrötthet (EDS), kataplexi (muskelsvaghet), sömnparalys samt hallucinationer. Symtomen upplevs ofta som problematiska och blir lätt missförstådda. LÄS MER

 5. 5. Anknytningsstil och självscheman hos personer i behandling för opiatberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Lindén; Emelie Hovelius; [2016]
  Nyckelord :YSQ-S; YPI; ECR-RS; attachment style; self-schema; opiate addiction; methadone; buprenorphine; maintenance treatment program; anknytningsstil; självschema; opiatberoende; metadon; buprenorfin; läkemedelsassisterad behandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anknytningsstil och självscheman hos patienter i pågående läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) med metadon eller buprenorfin. Studien omfattade 84 patienter (21 kvinnor och 63 män) vid en LARO-mottagning i Malmö. LÄS MER