Sökning: "Emelie Lundell"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emelie Lundell.

 1. 1. An arena for effective opposition? : A systematic investigation into political opposition in the European Parliament

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2021]
  Nyckelord :political opposition; opposition deficit; European Parliament; European Union; Peter Mair; democratic legitimacy; democratic deficit;

  Sammanfattning : The European Union is suffering from a legitimacy crisis, which thus far has culminated with Great Britain’s decision to exit the union. According to the ‘opposition deficit thesis’, this is caused as there is no arena in which effective opposition can be voiced in the European Union, which forces EU citizens to organise their opposition outside the political system, and often against it. LÄS MER

 2. 2. "Man måste göra det bästa av situationen" : Skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2019]
  Nyckelord :human rights; education; sweden; sans papiers; illigal immigrants; local government; undocumented youth; irregular child; mänskliga rättigheter; papperslösa barn; barn som vistas i landet utan tillstånd; kommun; skola; utbildning; skollagen; illegala migranter; gömda barn;

  Sammanfattning : In Sweden, children residing in the country without a permit has had access to schooling since 2013. Yet, only a few people have taken the time to do research on the topic and evaluate the policy change that gave these children right to attend elementary and upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Hur andelsbaserad crowdfunding påverkar entreprenörskapsrisk hos företag i uppstartsfasen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Lundell; Sofia Larsson; [2016]
  Nyckelord :Entreprenörskap; entreprenörskapsrisk; finansiell risk; personlig risk; crowdfunding; andelsbaserad crowdfunding; finansiella gapet;

  Sammanfattning : Entreprenörskap är förknippat med personliga och finansiella risker. Tidigare forskning har visat att entreprenörer är riskbenägna vilket, enligt kognitiva processer, förklaras av att det har ett positivt synsätt på risker. LÄS MER

 4. 4. Dietrich Bonhoeffer som motståndsman och Svenska kyrkan. Ett påbörjande av en kartläggning av deras kontakter och motståndsrörelsen i allmänhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emelie Lundell; [2012-09-19]
  Nyckelord :The second world war; German; Sigtuna; Sweden; Dietrich Bonhoeffer; The Swedish church; theology; resistance movement; ecumenism and Bishop George Bell;

  Sammanfattning : The overall purpose of the essay is to initiate a survey and highlight, on the basis of sufficiently material, the dealings between Dietrich Bonhoeffer as a member of the resistance and the Swedish Church and/or its representatives. The purpose of the survey is to structure Dietrich Bonhoeffers activities in Sweden and highlight its implications. LÄS MER

 5. 5. Dietrich Bonhoeffers Teologi och Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emelie Lundell; [2012-01-31]
  Nyckelord :Dietrich Bonhoeffer; The belief; confession and faith of the Swedish church; theology; Finkenwalde; resistance movement; comparison; similarity;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to compare the theology of Dietrich Bonhoeffer and the belief, confession and faith of the Swedish church in order to see similarity. The research questions that have been used are:1: What is the main feature of Dietrich Bonhoeffers theology?2. LÄS MER