Sökning: "Emelie Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Emelie Magnusson.

 1. 1. The use of branding Strategies within Swedish Craft Brewing

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Charlie Magnusson; Emelie Carlsson Apelqvist; Theodor Göthberg; [2020]
  Nyckelord :Brand Strategy; Craft Breweries; Brand Identity Prism; Keller’s Brand Equity Model; Sweden.;

  Sammanfattning : Branding strategies is an important theme in business research. The purpose of the study was to explore how the growing industry of craft brewing are using branding strategies in order to strengthen their brand. The study was based on the theory of Kapferer’s brand identity prism and Keller’s Brand Equity model. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 3. 3. När patienten själv får välja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Andreas Bergström; Annika Erlandsson; Emelie Lidén; [2018-08-16]
  Nyckelord :aptit; individanpassad; sjukhus; smårätter; undernäring; valfrihet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapVT 2018Handledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barns språkutveckling : Fem pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barnsspråkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Magnusson; Matilda Sund; [2018]
  Nyckelord :Lek; lärande; pedagogisk verksamhet; samspel; språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om lekens betydelse förbarns språkutveckling. Arbetet var en kvalitativ studie som byggde på semistrukturerade intervjuerdär fem förskollärare fördelade på två förskolor deltagit. LÄS MER

 5. 5. Användning av digitala verktyg i byggentreprenadbranschen : -En studie om hur ett totalentreprenadföretag kan digitalisera sig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Magnusson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The purpose of the thesis work is to investigate how to use digital tools more in building design and why it is not more used today. The purpose is also to investigate the knowledge and experience of using digital tools from an overall perspective from a full-time contractor. LÄS MER