Sökning: "Emelie Marie"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Emelie Marie.

 1. 1. Att vägleda företag mot att växa sunt : en kvalitativ studie om kompetensutveckling inom hållbar rådgivning på redovisningsbyrån

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Klaesson; Emelie Strandberg; [2022]
  Nyckelord :hållbarhet; redovisningsbyrå; redovisningskonsult; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Arbetet med hållbarhet är idag är ett aktuellt ämne som allt fler företag väljer att ta del av och engagera sig i. Med detta kan redovisningskonsultens traditionella roll komma att ändras. Dock uppmärksammas en avsaknad av kompetens från konsulterna varpå kompetensutveckling inom hållbar rådgivning är essentiellt. LÄS MER

 2. 2. "KL är ingen quick fix" : En studie om kooperativt lärande och berättande text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Lindqvist; Rose-Marie Hübinette; [2020]
  Nyckelord :Grundprinciper i kooperativt lärande; interaktion; läsförståelsestrategier; KL; kooperativt lärande; skrivstrategier; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskaper om hur lärare arbetar med berättande text utifrån kooperativt lärande. I studien undersöks vilka likheter och/eller skill-nader som går att se be-roende på om lärare är utbildade inom kooperativt lärande eller om de bara är mer inspirerade av det kooperativa arbetssättet. LÄS MER

 3. 3. PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN: HUR, VARFÖR OCH BARNS DELAKTIGHET : En studie baserad på förskollärares syn kring arbetet med pedagogisk dokumentation och barns delaktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Johansson; Marie Sundbohm; [2020]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; delaktighet; deltagande; inflytande; vårdnadshavare; förskollärare; förskollärares perspektiv; dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur och varför bör arbetet utföras? Hur arbetar förskollärare med att skapa delaktighet för barnen i arbetet med den pedagogiska dokumentationen? Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet utifrån Säljös tolkning. LÄS MER

 4. 4. Måltidssituationen i Hem-och konsumentkunskap : Lärarens upplevelser och erfarenheter om måltidssituationen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Marie Erlandsson Tordsjänta; [2020]
  Nyckelord :Hem-och konsumenkunskap; måltidssituation; lärarens upplevelser och erfarenhetar av måltidssituationen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltiden har en betydande del i människors liv. Den påverkas av aspekter såsom miljön där måltiden äts, tiden för måltiden och sällskapet runt bordet. I det centrala innehållet för hem- och konsumentkunskap nämns det om måltidens betydelse för gemenskap och vikten att kunna arrangera måltider. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att vara närstående till personer som vårdas palliativt i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Hontalas Kvarnhamn; Emelie Pelaez Severino; [2020]
  Nyckelord :Upplevelse; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Background:  Palliative care is a care situation that involves the living conditions of both the patients and the relatives. Palliative care is based on four cornerstones; symptom relief, teamwork, communication and next of kin support. LÄS MER