Sökning: "Emelie McBay"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie McBay.

 1. 1. ”Ett arv från mor och mormor” : En undersökning av Lisa Johanssons konst och konstnärskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emelie McBay; [2018]
  Nyckelord :Lisa Johansson; textilkonst; tradition; Västerbotten; material; ullmosaik; kronotorpare;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker tre utvalda offentligt tillgängliga verk av konstnären Lisa Johansson för att försöka utöka kunskapen kring dennes konstnärskap. Detta med särskilt fokus på material och den unika teknik hon använde sig av. LÄS MER

 2. 2. "Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie McBay; [2017]
  Nyckelord :mästaren och margarita; queer läsning; michail bulgakov; lesbisk läsning;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. LÄS MER