Sökning: "Emelie Norberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emelie Norberg.

 1. 1. Styrelseledamöters personliga ansvar vid förestående insolvens : Erbjuder insolvensdirektivet en mer ändamålsenlig lösning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Norberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. NARUTO LOST IN TRANSLATION. En översättningsanalys baserat på yakuwarigoanvändning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emelie Norberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :Japanska; översättningsanalys; yakuwarigo; naruto; manga;

  Sammanfattning : För att förklara översättningstekniker kommer ”seven types of translation techniques”presenterad av Vinay och Darbelnet (1958/1995) i Yoko Hasegawas (2012) bok ”TheRoutledge Course in Japanese Translation” att användas för att visa vilkaöversättningsmetoder som finns och är mest frekventa i översättningen av yakuwarigo iNaruto. För yakuwarigo delen kommer ”Role language and character language” skriven avSatoshi Kinsui och Hiroko Yamakido (2015) användas för att förklara vilka japanskastereotyper som existerar och tillämpas i Naruto. LÄS MER

 3. 3. ATT SKAPA RELATIONER : Kommunikation mellan förskola och nyanlända föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Norberg; [2018]
  Nyckelord :barn; bemötande; pedagoger; samverkan; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra kommunikationen mellan förskolan och nyanlända föräldrar. Två forskningsfrågor skapades med fokus på hur pedagoger kommunicerar med nyanlända föräldrar och hur pedagoger upplever att kommunikationen fungerar. LÄS MER

 4. 4. Unga mäns självskadebeteende : En kvalitativ studie baserad på professionellas kunskap om målgruppen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Norberg; Emelie Stenlund; [2015]
  Nyckelord :självskadebeteende; killar; könsskillnader; behandling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka och belysa självskadebeteende, med ett särskilt fokus på unga män. Tidigare forskning innehåller få undersökningar där unga män är i fokus och den allmänna uppfattningen om självskadebeteende är att det främst drabbar unga kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik : Några lärares uppfattningar om utomhuspedagogik och erfarenheter av att undervisa i utomhusmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Norberg; [2014]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Lärare; Intervjuer; Kolb;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattning om utomhuspedagogik och erfarenhet av att undervisa i utomhusmiljö. Respondentundersökningen utgick från de fyra frågeställningarna: Hur uppfattar lärare utomhuspedagogik? Vilka erfarenheter har lärare av att undervisa i utomhusmiljö? Hur uppfattar lärare elevers lärande i utomhusmiljö? Är det ett effektivt lärande som lärarna beskriver utifrån David Kolbs ”The Experiential Learning Cycle”?Kvalitativa intervjuer användes som metod och genomfördes på tre olika grundskolor i mellersta Sverige. LÄS MER