Sökning: "Emelie Nordlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emelie Nordlund.

 1. 1. Nya tider efter #metoo : En kvalitativ textanalys av hur Aftonbladet förändrat sitt fokus efter #metoo

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktor Algurén; Emelie Nordlund; [2020]
  Nyckelord :#metoo; brott; dagordning; gestaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studenters stress och välbefinnande relaterat till arbete och kön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Modin; Pernilla Nordlund Tenggren; [2019]
  Nyckelord :stress; well-being; students; work; gender; stress; välbefinnande; studenter; arbete; kön;

  Sammanfattning : Unga vuxnas upplevda psykiska välbefinnande och stress blir allt sämre. Forskning har visat att stress är den mest förekommande faktorn som påverkar välbefinnande, och att kvinnor drabbas mer av stress i jämförelse med män. LÄS MER

 3. 3. Ja till livet : En kvalitativ textanalys av Världen idags framställning av Irlands ändrade abortlag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; Emelie Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Abortion; critical discourse analysis; argumentation analysis; alternative media; value conservatism.; Abort; kritisk diskursanalys; argumentationsanalys; alternativa medier; värdekonservatism;

  Sammanfattning : Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt med vad som kallas en mer liberal abortlag. LÄS MER