Sökning: "Emelie Nordström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emelie Nordström.

 1. 1. Schemaläggning genom webbapplikationen Placeholder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Zacharias Nordström; David Åström; Emelie Lindman; Anton Landor; Daniel Jonsson; Erik Tedhamre; Hampus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Schemaläggning; React; webbapplikation;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar arbetet utfört av sju studenter på Linköpings universitet som går programmen civilingenjör i datateknik och mjukvaruteknik. Rapporten är en del av kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programutveckling under vårterminen 2018. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nordström; Emelie Hylén Hedberg; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; nursing students; attitudes; HIV AIDS; sjuksköterskestudenter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. LÄS MER

 3. 3. How the educational system in China is designed

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Andersson; Emelie Nordström; [2014]
  Nyckelord :Chinese school system; China; PISA; TIMSS; mathematics education; teachers education; Minor Field Study;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie, och syftet är att undersöka och få en djupare förståelse för Kinas skolsystem. Resultat från internationella jämförande studier, exempelvis PISA-undersökningen och TIMSS-studien, visar att kinesiska studenter har de högsta matematiska poängen. LÄS MER

 4. 4. Finlands utvecklingsbistånd - En komparativ studie med fallet Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Nordström; [2012]
  Nyckelord :Finland; Sweden; foreign aid; Foreign Policy Analysis; Development Cooperation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since Finland committed to international development cooperation in 1955, the country subsequently channeled a lower volume of foreign aid to developing countries compared to Sweden and its Scandinavian neighbors. This paper is a comparative study between Sweden and Finland's development policies that seeks an explanation for the considerable disparities. LÄS MER

 5. 5. EU-medlemsstaternas samstämmighet inom Förenta Nationerna - före och efter Lissabonfördragets ikraftträdande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Nordström; Sandra Thonäng; [2012]
  Nyckelord :Lissabonfördraget; institutionella förändringar; EU; FN; samstämmighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lissabonfördragets ikraftträdande den första december 2009 introducerade omfattande reformer för EU:s utrikespolitik samt för unionens internationella representation. Fördragets ambition var att EU skulle ”tala med en röst” på den internationella arenan, vilket innebar stora institutionella förändringar för EU:s representation inom FN. LÄS MER