Sökning: "Emelie Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emelie Nordström.

 1. 1. Framställningen av nya manligheten : En diskurspsykologisk analys av tre svenska, kända män i tv-program

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Nordström; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; tv-program; manliga programledare; nya manligheten; subversivitet;

  Sammanfattning : Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. LÄS MER

 2. 2. Schemaläggning genom webbapplikationen Placeholder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Zacharias Nordström; David Åström; Emelie Lindman; Anton Landor; Daniel Jonsson; Erik Tedhamre; Hampus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Schemaläggning; React; webbapplikation;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar arbetet utfört av sju studenter på Linköpings universitet som går programmen civilingenjör i datateknik och mjukvaruteknik. Rapporten är en del av kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programutveckling under vårterminen 2018. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av Amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Helming Kristérn; Malin Nordström; [2018]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; ALS; Motor neuron disease; Patient attitudes; Life experiences.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en fortskridande motorneuronsjukdom som drabbar de nervceller som styr skelettmuskulaturen. Sjukdomen leder till en successivt ökande muskelförsvagning och till sist döden, oftast inom 3-5 år från det att diagnos satts. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV BEDSIDE- RAPPORTERING! : - En litteraturöversikt med fokus på patientsäkerhet och patientinkludering inom slutenvård!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emelie Emanuelz; Malin Nordström Smedberg; [2017]
  Nyckelord :Bedside- rapportering; patientsäkerhet; personcentrering; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristfällig kommunikation inom vården leder till 100 000 vårdskador i Sverige varje år.Informationsöverföring i form av rapportering av patienter är en stor del av sjuksköterskans yrke. I börjanav varje arbetspass sker en rapport om patienterna på sjukhusavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nordström; Emelie Hylén Hedberg; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; nursing students; attitudes; HIV AIDS; sjuksköterskestudenter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. LÄS MER