Sökning: "Emelie Olovsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Olovsson.

 1. 1. Seroprevalence and risk factors for Rift Valley fever and Capripoxvirus in small ruminants in the border region of Tanzania - Zambia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Olovsson; [2019]
  Nyckelord :Infectious diseases; RVFS; CaPV; SGPV; sheep and goat pox; seroprevalence; risk factors; Tunduma; Momba; goats; sheep; livestock;

  Sammanfattning : Tanzania is a country where poverty is still high and many households are dependent on agriculture to support their families. Small ruminants, such as sheep and goats, make up an important part of agriculture; they are cheap to buy and can easily be sold or exchanged for the farmers. LÄS MER

 2. 2. Sudden acquired retinal degeneration syndrome hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Olovsson; [2016]
  Nyckelord :hund; sudden retinal degeneration syndrome; immunmedierad retinopati; dog; immune-mediated retinopathy;

  Sammanfattning : Lite i skymundan till mer välkända retinala sjukdomar som exempelviss progressiv retinal atrofi (PRA) hos hund finns andra tillstånd som immunmedierad retinopati och sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARD) som båda orsakar synnedsättningar och kan leda till blindhet. Kan dessa vara samma sjukdom? SARD är en grupp sjukdomar som leder till snabb retinal degeneration och plötsligt insättande synförlust hos hund. LÄS MER