Sökning: "Emelie Ottosson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Emelie Ottosson.

 1. 1. MIN KROPP, MITT VAL En kvalitativ studie om kvinnors självbestämmande och upplevelser av abort relaterat till partners och kvinnosjukvården.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Magnusson; Emelie Ottosson; [2021-08-25]
  Nyckelord :self-determination; abortion; support; relationship; women s healthcare;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the importance assigned to the partner whenpregnant women are faced with the decision to have an abortion. We also wantedto examine women’s encounter with the women’s healthcare and what it looks likeduring an abortion. The method we used was qualitative interviews to answer ouraim and research questions. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefen som förståelseskapare : En studie om hur mellanchefen genom meningsskapande aktiviteter konstruerar förståelse för organisationens styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Lundevi; Emelie Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Middle managers; business management; sensemaking; sensegiving; understanding.; Mellanchefer; verksamhetsstyrning; sensemaking; sensegiving; förståelseskapande; meningsskapande.;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har konstaterat att det finns svårigheter att verkställa organisationens styrning. Vår studie belyser de bakomliggande processerna i hur mellanchefer förmedlar och skapar förståelse för organisationens styrning. LÄS MER

 3. 3. Working From Home, The New Normal? : A qualitative study of the working from home phenomenon’s future, through an international perspective.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tanya Ottosson; Emelie Back; [2021]
  Nyckelord :Working from home; working remote; SARS-CoV-2; COVID-19; leadership; motivation; efficiency; gender; sustainability; internationalization; globalization;

  Sammanfattning : During the past two years, the pandemic of the SARS-CoV-2 virus has impacted where a big share of the world’s employees conducts their work. Governments around the world have encouraged people to stay at home as much as possible, in the hope of slowing down the infection rate of the virus. LÄS MER

 4. 4. Språkstörning i förskolan : förskollärarnas förhållningssätt till barn med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emelie Ottosson; Beatrice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; språkstörning; flerspråkighet; enspråkighet; förskollärare; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra olika förskollärare med olika erfarenheter i förskolan upplever arbetet med barn som har en språkstörning. Vi var nyfikna på hur arbetssättet i förskolan kan se ut när man arbetar med barn som har en språkstörning men även om förskollärarna upplever att det finns några skillnader på barn som har ett eller flera språk i kombination med språkstörning. LÄS MER

 5. 5. Don't be evil, be white : en studie om vithetens hegemoni i Google Images sökresultat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Ottosson; Ronja Tengblad; [2018]
  Nyckelord :vishetsnormen; Google; sökresultat; algoritmer; representation; stereotyper; vithet; icke-vit; diskriminering; gestaltning; mediers makt; hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har sökresultat på Google Images studerats. Syftet med studien var att kartlägga och analysera representationen av vita och icke- vita personer, samt att försöka få en förståelse för hur vithetsnormen kan komma till uttryck i sökresultat och reproduceras genom Googles system. LÄS MER