Sökning: "Emelie Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Emelie Palm.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av medicinsk abort : Enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Nilsson; Victoria Palm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The New Horizons of Business and Human Rights in International Arbitration : An Analysis of the Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Palm; [2020]
  Nyckelord :International Arbitration; Human Rights; Business and Human Rights; Access to Justice; Corporate Social Responsibility; The Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration;

  Sammanfattning : Arbitration has previously been a dispute resolution method for commercial and investment disputes mostly concerning businesses and states. The recently launched Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration (The Hague Rules) are a universal set of rules for business-related human rights disputes in international arbitration, which offer an additional legal remedy for victims of human rights abuse linked to business activities. LÄS MER

 3. 3. Varumärkeslojalitet : en kvalitativ studie med inriktning på konsumenters kärlek och relationer till modevarumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Damberg; Rebecca Palm; [2019]
  Nyckelord :Brand loyalty; Brand love; Brand trust; Brand identification; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskärlek; Varumärkesförtroende; Varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Framväxten av flertalet detaljhandelsalternativ har resulterat i att modemarknaden blivit allt mer konkurrensutsatt vilket lämnar konsumenten till oändligt många valmöjligheter. Den föränderliga lojaliteten gentemot varumärken innebär flertalet utmaningar för företag att särskilja sig från mängden och erbjuda konsumenten värde för att därmed ha möjlighet till att upprätthålla en långvarig relation med konsumenten. LÄS MER

 4. 4. Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emelie Topgaard; Carolina Bertram; [2019]
  Nyckelord :palmolja; palmoljeindustri; efterfrågan; hållbarhet; hållbar utveckling; regnskog; biodiversitet; koldioxidutsläpp; mänskliga rättigheter; avskogning; ansvar; transparens; naturresurser;

  Sammanfattning : Palmolja sägs vara världens mest resurseffektiva oljegröda och återfinns i bland annatlivsmedel, oleokemikalier och biobränsle. Mer än varannan produkt i dagligvaruhandlarinnehåller palmolja. Den höga efterfrågan har gjort palmoljeindustrin attraktiv att investera i och att många aktörer är involverade. LÄS MER

 5. 5. Palmoljeindustrin i medierna : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Wahlberg; Anna Nyström; [2019]
  Nyckelord :Expressen; Sveriges Natur; Tidningen Syre; Dalarnas Tidningar; TT Nyhetsbyrån; palmoljeindustrin; palmolja; palmfett; gestaltningsteori.;

  Sammanfattning : Problem formulation There are many studies on how the media produces environmental changes, but environmental changes are a large abstract topic. It includes many smaller parts of more concrete contexts. LÄS MER