Sökning: "Emelie Palmquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Palmquist.

 1. 1. ”Bara man gör det man ska” - ”Det handlar ju om att ge och ta” : En kvalitativ studie om privata angelägenheter på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Andersson; Linda Palmquist; [2015]
  Nyckelord :organizational misbehaviour; slacking; privata angelägenheter; organisatorisk olydnad; icke jobbrelaterade aktiviteter; privata aktiviteter på arbetet; privat surfande på jobbet; chef; medarbetare; personalpolicy; chefsposition; tomt arbete; maskning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka om de privata angelägenheterna som utförs av de personer som innehar en chefsposition skiljer sig från de privata angelägenheter som utförs av medarbetarna. Vi vill ta reda på vad det är för privata angelägenheter de ägnar sig åt och om det är någon skillnad på vad de gör beroende på vilken position de har. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård beskriver sin yrkesroll - En studie med SAUK-modellens perspektiv.

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Raask; Emelie Palmquist; [2012-04-23]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska; Kirurgis kvård; SAUK-modellen; yrkesroll;

  Sammanfattning : SammanfattningSpecialistsjuksköterskans kompetens behövs för att kunna tillmötesgå de ökade kraven i mer och mer avancerad och specialiserad vård. Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är en ung specialitet som saknar konkreta arbetsbeskrivningar och därmed kan uppfattas som diffus och oklar. LÄS MER