Sökning: "Emelie Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Emelie Persson.

 1. 1. När jag blir stor En kvalitativ intervjustudie över vad som influerar unga vuxnas aktivitetsval och deras upplevelse av aktivitetsidentitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Stina-Li Härenstam-Nielsen; Emelie Nordström Persson; [2023-04-12]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; aktivitetsidentitet; unga vuxna; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitetsidentitet är något som formas från barndomen genom hela livet och påverkas av omgivningens förväntningar. Transitionen från att vara ung till ung vuxen är en period där utvecklingen av aktivitetsidentiteten ställs på sin spets, då utvecklingen innefattar mer självbestämmande samtidigt som en ställs inför ökade krav från omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Från marginalisering mot samhörighet : En kritisk studie kring klassifikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Persson; Emelie Schramm; [2023]
  Nyckelord :kunskapsorganisation; klassifikation; marginalisering; diskursanalys; DDC; intersektionalitet; genus; Foucault;

  Sammanfattning : The main focus of this bachelor thesis concerns the discourses presented in texts on critical classification about marginalized groups. The text explores some of the difficulties that can stem from the idea that there is a possibility of objectivity within classification and cataloguing, as they are not a neutral occurrence but controlled by constructs such as ideological thinking and bias. LÄS MER

 3. 3. “Det gäller att vara flexibel och påhittig” : En fallstudie om fenomenet “alla får vara med”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sanna Atout; Emelie Persson; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: begreppet “alla får vara med”; fenomenologi och livsvärld; strategier och tekniker;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka vilka strategier och tekniker pedagoger beskriver att de använder sig av för att inkludera alla barn i leken med utgångspunkt i begreppet “alla får vara med”. Varför vi har valt att fokusera på pedagogers förhållningssätt till barns lek är för att vi vill synliggöra vilka strategier och tekniker pedagoger beskriver att de förhåller sig till när de ska inkludera barn i lek. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Impostor Syndrome on Swedish Women in Leadership Positions

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Kajsa Eriksson; Emelie Persson; Emma Stenkil; [2023]
  Nyckelord :Impostor Syndrome; Impostor Phenomenon; Female Career Progression; Female Leadership; Barriers; Enablers;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research was to acknowledge the gap in literature concerning the relationship between female leadership in a Swedish context with impostor syndrome. The focus was on analyzing whether impostor syndrome has an impact on the career progression of female leaders and how organizations can either exacerbate or mitigate the effects of suffering from impostor syndrome in the workplace. LÄS MER

 5. 5. Preferred leg and strength asymmetries : A cross sectional study comparing perceived and measured laterality

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Kung Anna Emelie Persson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to examine the relationship between the degree of self-perceived leg preference and the degree of strength asymmetries in well-trained adults. Method: All tests took place during two separate days at the Swedish School of Sport and Health Sciences. Preferred and non-preferred leg was examined via questionnaires. LÄS MER