Sökning: "Emelie Roth"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Roth.

 1. 1. Brand Management and Artificial Intelligence - A World of Man Plus Machine - A qualitative study exploring how Artificial Intelligence can contribute to Brand Management in the B2C sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Agersborg; Isabella Månsson; Emelie Roth; [2020-06-23]
  Nyckelord :Brand Management; B2C Brands; Artificial Intelligence; AI Applications;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Hur mer snack kan leda till mer sälj - En kvantitativ studie hur word of mouth påverkar Appel-konsumenters köpvillighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Roth; Martin Nordmark; [2018-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Undersökning av ny fältmätningsmetod för bullerskyddsskärmar med avseende på ljudabsorption

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emelie Roth; [2018]
  Nyckelord :Noise pollution; noise barriers; sound absorption; sound reflection; EN 1793-5; Buller; bullerskyddsskärmar; ljudabsorption; ljudreflektion; EN 1793-5;

  Sammanfattning : För att undersöka bullerskyddsskärmars akustiska prestanda med avseende på ljudabsorption mäts idag absorptionen inomhus i laboratorier. Detta är oftast inte lämpligt eftersom bullerskyddsskärmar används utomhus, där ett annat ljudfält råder. LÄS MER

 4. 4. Riskklassificering av fiberområde i Bollstafjärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; Emelie Roth; Anna Bergentz; Anders Thufvesson Retzner; Madeleine Green; Åsa Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :fiberbank; fiberområde; riskklassificering; Naturvårdsverket; MIFO; Västernorrland; Väja; Bollstafjärden; pappersmassa; pappersindustri; massaindustri; förorenat; sediment; miljögifter;

  Sammanfattning : I detta projekt har ett fiberområde i Bollstafjärden i Västernorrland undersökts. Fiberområdet består av en fiberbank och fiberrika sediment. Trä- och cellulosafibrer har tillsammans med kemikalier släppts ut från pappers- och massaindustri vilket gett upphov till fiberområden. LÄS MER