Sökning: "Emelie Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Emelie Sandberg.

 1. 1. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 2. 2. Förskolepersonalens inställning till digitalisering och IKT-verktyg i förskolan : En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Homanen; Monika Sandberg; [2021]
  Nyckelord :IKT-verktyg; digital kompetens; förskola; sociokulturella perspektivet; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskolepersonalens inställning till IKT-verktyg samt att synliggöra förskolepersonalens uppfattning om barns användning av IKT-verktyg i förskolan, ur ett sociokulturellt perspektiv. Frågor som lyftes fram i studien var, utbudet av IKT-verktyg som barn möter i förskolan, förskolepersonalens in­ställning till IKT-verktyg och skattning av sin egen digitala kompetens. LÄS MER

 3. 3. Användandet av verb som undervisningsmetod med tekniska system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emelie Blad; Felicia Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Aktionsforskning; förskolan; tekniska system; verb; yngre barn;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to more knowledge about technology teaching containing technical systems where verbs are used as a teaching method. The methods used in the study were action research, interviews and observations. LÄS MER

 4. 4. Bubblan som sprack - Isabella Löwengrips kriskommunikation genom bloggen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Sandberg Fransson; Petra Olgarsson; [2020]
  Nyckelord :Isabella Löwengrip; Image Repair Theory; Self-Presentation Theory; rhetoric textual analysis; crisis communication;

  Sammanfattning : The research conducted in The Bubble That Burst – Isabella Löwengrip’s Crisis Communication Through Blog Posts aims to answer how Isabella Löwengrip attempted to save both her and her companies images during a crisis in the fall of 2019. Benoit’s Image Repair Theory and Goffman’s Self-Presentation Theory were combined to create the framework of this study. LÄS MER

 5. 5. Surface mounting for outdoor furniture : Development of a standardized and modularized anchoring detail

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emelie Jansson; Miriam Sandberg Salach; [2020]
  Nyckelord :Ytmontering; markförankring; modularisering; design för tillverkning och montering;

  Sammanfattning : Lappset Group Ltd är världsledande inom utvecklandet av lekpark-, utegym- och parkutrustning och säljer produkter med hög kvalitet, säkerhet och smakfull design. I och med de uppkomna svårigheterna som grävning medför i installationen under vinterhalvåret i det nordiska klimatet har en ny trend identifierats, ytmontering. LÄS MER