Sökning: "Emelie Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Emelie Sandberg.

 1. 1. MS patienters erfarenheter av dagligt liv-En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Nääs; Emelie Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Begränsning; Dagligt liv; Livsvärldsteorin; Multipel Skleros; Stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett barnsäkert fönsterbeslag

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :EMELIE JANSSON; MIRIAM SANDBERG SALACH; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet var en del av kandidatexamen inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektets syfte var att konstruera ett barnsäkert fönsterbeslag som lätt skulle kunna öppnas av vuxna utan stora kroppskrafter. LÄS MER

 3. 3. Integration of Digital Communication in B2B Companies : A qualitative case study of Company X

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emelie Sandberg; Anna Öhling; [2017]
  Nyckelord :Communication; two-way communication; integrated marketing communication; IMC; digital marketing; digital platforms; B2B.;

  Sammanfattning : In communication and marketing there have been a shift from a transaction focus with emphasis on persuasion to a relationship focus referred to as a two-way communication with increased interactivity. Traditional companies are challenged to understand how their business can take advantage and adapt to the digital changes and opportunities when it comes to communication and building relationships and gain the ability to anticipate and deliver what customers expect them to. LÄS MER

 4. 4. Fetma och övervikt som diskrimineringsgrund i arbetslivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Sandberg; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; diskriminering; övervikt; fetma; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mitt första intresse för ämnet diskriminering av övervikt och fetma väcktes när jag i ett re-staurangkök hörde en arbetsgivare neka en person intervju endast på grund av hennes vikt. Jag ansåg personligen att detta var ett felaktigt handlande och syftet med denna uppsats är att undersöka om det är tillåtet att missgynna en person endast på grund av dennes vikt. LÄS MER

 5. 5. Auditiv berikning till lappuggla (Strix nebulosa) på Nordens Ark : att stimulera jaktbeteenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Sandberg; [2016]
  Nyckelord :berikning; ljud; miljö; djurpark; lappuggla; Strix nebulosa;

  Sammanfattning : Owls are efficent predators with a well developed auditory system adapted to localize the exact position of the prey. In captivity owls rarely get the chance to perform their hunting behaviour. Very few studies has been made on owls in captivity and none about environmental or behavioural enrichment. LÄS MER